Γενικοί Όροι Συναλλαγής

 1). Γενικές Πληροφορίες 

Ο διαδικτυακός τόπος driftwoodart.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα παρουσίασης και διάθεσης προϊόντων/ή και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης ΒΟΓΙΑΤΖΗ Γ. ΕΛΕΝΗ, που εδρεύει στη Χαλκίδα, Νεοφύτου 70, ΑΦΜ 145226743 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας και εκπροσωπείται νόμιμα, με αριθμό ΓΕΜΗ 45602 , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@driftwoodart.gr τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2221074240 – 6976773699. 

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά – αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων μας που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης και προϋποθέσεις, τους οποίους καλείστε να συμβουλευθείτε και να διαβάσετε πριν την πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και την πραγματοποίηση των αγορών σας. 

2). Αποδοχή των όρων χρήσης 

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε καλά και να συμβουλευθείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.

Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω πλοήγησή σας στον ιστότοπο driftwoodart.gr καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρία μας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε οφείλετε με ευθύνη σας να απόσχετε από την επίσκεψη, τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη. Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε την χρήση των στοιχείων σας και του κωδικού πρόσβασής σας από ανηλίκους ή άτομα χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα. 

3). Όροι της σύμβασης 

Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ή να αναβαθμίζει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλους του eshop (συνολικά ή διαζευκτικά): α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης και προϋποθέσεων των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, β). μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου του eshop και γ). μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης, της δομής ή της σύνθεσης του eshop καθώς και των τεχνικών του προδιαγραφών. Είναι δική σας αποκλειστικά ευθύνη να διαβάζετε τους όρους χρήσης σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της σύμβασης είναι και οι εφαρμοστέοι.

Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση των όρων δεν περιλαμβάνει τις παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη γίνει. 

Περαιτέρω η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/ επισκέπτη/ μέλους του ηλεκτρονικού καταστήματος να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο χρήστης/καταναλωτής/μέλος του eshop αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή και /χρήση των υπηρεσιών του eshop. 

Οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων μπορεί να επιλυθεί κατόπιν επικοινωνίας σας μαζί μας, είτε τηλεφωνικά, είτε χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. Η Σύμβαση (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω), μπορεί να εκτελεσθεί, κατά την επιλογή σας, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες στις οποίες οι Όροι είναι διαθέσιμοι σε αυτήν την ιστοσελίδα.

4). Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Η εταιρία μας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της driftwoodart.gr τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία των προϊόντων που εκτίθενται, όσο και των παρεχόμενων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει χωρίς να το θέλουμε ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. 

Στοιχεία για κάθε προϊόν παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας και μπορείτε να τα βρείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται σ΄ αυτήν, υπό την επιφύλαξη, όπως προαναφέρθηκε, τυχόν τυπογραφικών λαθών που έχουν εκφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους. 

Η εταιρία μας δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, δε φέρει όμως ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους. Οι χρόνοι παράδοσης της παραγγελίας σας, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις αποθήκες μας. Αν το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητάς του. 

Τα πωλούμενα από το eshop μας προϊόντα προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η μεταπώληση τους από τους πελάτες μας.    

5). Τιμές πωλούμενων προϊόντων 

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Προσπαθούμε πάντοτε ώστε όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα μας να είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν η εταιρία μας διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα στην τιμή προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε την δυνατότητα είτε να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας εκ νέου στην σωστή διορθωμένη τιμή είτε να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατη η οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Η εταιρία μας δεν υποχρεούται να σας προμηθεύσει το προϊόν που έχετε παραγγείλει στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή, ακόμη και αν η παραγγελία σας έχει επιβεβαιωθεί, στην περίπτωση που το σφάλμα είναι προφανές και αναμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ότι πρόκειται για λανθασμένη τιμή.  

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ, αφορούν δε τις ποσότητες των προϊόντων που είναι διαθέσιμες στο φυσικό μας κατάστημα και στην αποθήκη της εταιρίας μας. Η εταιρία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές της. Στις αναγραφόμενες αυτές τιμές δεν περιλαμβάνεται το κατά περίπτωση κόστος αποστολής με το οποίο επιβαρύνεστε, εφόσον υπάρχει. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής), επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

6). Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του site διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Το driftwoodart.gr υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο πελάτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων και αναφερόμενων προϋποθέσεων. Επίσης, το driftwoodart.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως, το driftwoodart.gr δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των πελατών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο πελάτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το driftwoodart.gr

To site παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των πελατών/χρηστών του site. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του site, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο πελάτης/χρήστης του site αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

Το driftwoodart.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν έχει ενημερώσει έγκαιρα για την ύπαρξη ή μη αποθέματος των παραγγελθέντων προϊόντων (stock) και κατ’ αυτόν τον τρόπο προκύπτει έλλειψη διαθεσιμότητας όσον αφορά τα παραγγελθέντα προϊόντα ή στην περίπτωση κατά την οποία έχει υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση των προϊόντων λόγω υπαιτιότητας ή αμέλειας του προμηθευτή.

  1. 7). Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα driftwoodart.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του φυσικού καταστήματος ΒΟΓΙΑΤΖΗ Γ. ΕΛΕΝΗ. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από το driftwoodart.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κάθε είδους, αριθμητικών παραστάσεων, γραφικών αναπαραστάσεων και στατιστικών αναπαραστάσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του driftwoodart.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και εν γένει διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το driftwoodart.gr ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του driftwoodart.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, τηλεφόρτωση, μεταπώληση, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και δημιουργό του περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο (άμεσο ή έμμεσο) ή μέσο (μέθοδο) για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής και ρητής άδειας του driftwoodart.gr ή οποιουδήποτε άλλου αποδεδειγμένα νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων του driftwoodart.gr

8). Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας driftwoodart.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας μας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 

Υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού εισόδου (username) και του κωδικού ασφαλείας (password) του λογαριασμού τους είναι οι ίδιοι οι χρήστες της ιστοσελίδας μας. Οφείλετε να κάνετε προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας, τυπική έξοδο από αυτόν κατά το τέλος κάθε χρήσης, για τα οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι καθώς και για κάθε πράξη που διενεργείται από τον λογαριασμό σας. Σας προτρέπουμε να ελέγξετε με ακρίβεια τις ιδιότητες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προϊόντων τα οποία επιθυμείτε να παραγγείλετε πριν την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής σας. 

9). Νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης – Αναιτιολόγητη υπαναχώρηση 

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς, χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο υπαναχωρείτε, μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων είτε από εσάς είτε από τρίτο υποδεικνυόμενο από εσάς πρόσωπο. Όταν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι περισσότερα η παραπάνω προθεσμία αρχίζει από την παράδοση και παραλαβή και του τελευταίου προϊόντος.  Τα προϊόντα επιστρέφονται στην διεύθυνση της εταιρίας μας στην Χαλκίδα Ευβοίας, οδός Νεοφύτου αριθμός 70, ΤΚ. 34132.

Προϋποθέσεις υπαναχώρησης:

1). Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και όπως ακριβώς το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει αλλοιωθεί ή επεξεργαστεί με κανενα τρόπο .

2). Θα πρέπει να συμπληρώσετε την συνημμένη φόρμα επιστροφής, που θα βρείτε στην συσκευασία της παραγγελίας, γράφοντας αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τον αριθμό της παραγγελίας. Το έντυπό επιστροφής προϊόντος μπορείτε να βρείτε και εδώ.

3). Πρέπει να επιστρέφετε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοσή τους. 

4). Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εναλλακτικά με τους εξής τρόπους: α). αποστέλλοντας στην εταιρία μας στην άνω διεύθυνση την δήλωσή υπαναχώρησής σας ταχυδρομικώς, β). μέσω email που πρέπει να αποστείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@driftwoodart.gr γ). γράφοντας στην φόρμα επικοινωνίας και εκφράζοντας την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτή την Σύμβαση με ρητό τρόπο (πχ αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή ή email), δ). καλώντας στο τηλέφωνο της εταιρίας μας 2221074240

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να σας στείλει επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε εμάς. 

5). Η εταιρία μας σε περίπτωση υπαναχώρησης είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής – παράδοσης. Δεν σας επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής – παράδοσης εάν έχετε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρία μας. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα για την επιστροφή αυτή. Η εταιρία μας με την επιφύλαξη των ανωτέρω δικαιούται να παρακρατά τα χρήματα της επιστροφής είτε μέχρι να παραλάβει όλα τα προϊόντα πίσω, είτε μέχρι να λάβει αποδεικτικά στοιχεία για την επιστροφή των προϊόντων.

Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε και να παραδώσετε τα προϊόντα που θέλετε ο ίδιος στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Νεοφύτου 70 στην Χαλκίδα Ευβοίας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός το αργότερο 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.  

6). Με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνεστε εσείς, εκτός μόνο αν τα παραδώσετε εσείς οι ίδιοι τα προϊόντα στο φυσικό μας κατάστημα.

7). Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η εταιρία μας έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησης αυτής έναντί του πελάτη.

8). Εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή .

9). Τα προϊόντα επιστρέφονται σε εμάς με τους εξής τρόπους:

α). Επιστροφές στο φυσικό μας κατάστημα από τον ίδιο τον πελάτη. 

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δώσετε μαζί με το προϊόν την απόδειξη, που παραλάβατε κατά την παράδοσή του, πλήρως συμπληρωμένη.

β). Επιστροφές με εταιρία ταχυμεταφορών (courier)

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας μας ή στο τηλέφωνο της εταιρίας μας 2221074240 για να κανονίσουμε για την παραλαβή του προϊόντος από την οικία σας. Πρέπει να επιστρέφετε το προϊόν στην κατάσταση που το παραλάβατε. 

Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τον κίνδυνο επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

10). Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) 

Από την εταιρία μας σας παρέχετε η δυνατότητα να επιλέξετε την περιοδική ή κατά περίπτωση πληροφόρησή σας για τα νέα προϊόντα μας καθώς και για άλλες τυχόν προσφορές με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η χρήση της άνω υπηρεσίας μας δεν θα γίνεται καταχρηστικά από εμάς. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αυτό της εταιρίας μας, μπορείτε να μας ενημερώσετε στο email της εταιρίας μας info@driftwoodart.gr

11). Λοιποί όροι 

α). Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών – Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο.  

Κάθε διαφορά σχετική με υπηρεσίες ή προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να επιλυθεί με την διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 70330/2015, η οποία εναρμόνισε στην Ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2013/11/ΕΚ. Οδηγίες για την επίλυση της διαφοράς σας με τον ανωτέρω τρόπο παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/ord/index_en.thm. Συνδεθείτε στην ανωτέρω σελίδα και ακολουθείστε τις εκεί παρεχόμενες πληροφορίες. Αρμόδιοι φορείς επίλυσης διαφορών που δύναται να επιλύσουν την διαφορά που τυχόν θα ανακύψει είναι η Ανεξάρτητη Αρχή « Ο Συνήγορος του Καταναλωτή» και ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών. 

Αν δεν καταστεί δυνατή η συναινετική επίλυση της διαφοράς που τυχόν θα ανακύψει σχετικά με την λειτουργία και χρήση του site, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Χαλκίδας. 

Εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο για κάθε διαφορά που θα ανακύψει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την χρήση της ιστοσελίδας μας. 

β). Ακυρότητα όρου 

Αν ένας από τους αναφερόμενους ανωτέρω όρους είναι ή καταστεί άκυρος, δεν θίγονται οι υπόλοιποι όροι της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι ισχύουν κανονικά. 

γ). Τροποποίηση όρου ή όρων χρήσης

Οι ανωτέρω όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε από την εταιρία μας ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Είστε υποχρεωμένοι  να ενημερώνεστε οι ίδιοι για το περιεχόμενο των τροποποιήσεων στους όρους, διαβάζοντας τους όρους πριν από κάθε συναλλαγή σας με την εταιρία μας. Κάθε τροποποίηση των όρων ισχύει με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας. 

δ). Ερμηνευτικός όρος. 

Όπου στην παρούσα προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων σε εσάς ή και η πίστωση αυτών σε λογαριασμό σας εννοείτε πάντοτε ως άτοκη.

ε). Επικεφαλίδες 

Οι επικεφαλίδες και κεφαλίδες τίθενται προς διευκόλυνση σας και δεν αποτελούν βοηθήματα ερμηνείας της σύμβασης.

στ). Αποδοχή όρων 

Η πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας καθώς και κάθε συναλλαγή σας με την εταιρία μας, διέπεται από τους παρόντες όρους. Πριν από την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής σας, σας ζητείται να δηλώσετε ότι έχετε διαβάσει τους παρόντες όρους και αποδέχεστε αυτούς στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζετε ότι αυτοί διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών  καθώς και τις συναλλαγές που τυχόν ενεργήσετε μέσω της ιστοσελίδας μας.